Etelä-Savo Suomen kartalla

 

Tervetuloa

Tervetuloa THHL:n Etelä-Savon piiri ry:n verkkosivuille.

 

Olemme Ammattiliitto Pro´n jäseniä. Pardia fuusioitui 1.1.2019 Ammattiliitto Pro´hon ja edunvalvonta-asiat myös THHL:läisten osalta hoitaa Ammattiliitto Pro.

THHL:n Etelä-Savon piiri on edelleen yksi Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL ry:n  16 jäsenyhdistyksestä. Työhallinnon alan uudistuksiin vaikutettaessa THHL on edelleen tärkeä yhteistyöfoorumi piiriyhdistysten kesken.

Piiriyhdistyksen verkkosivujen päivityksestä vastaa Merja Toijonen, merja.toijonen@gmail.com.

Ajankohtaista

Kasvokkain toteutettavaa TE-palvelua tarvitaan enemmän - digitaalisuus on yksi täydentävä palvelukanava, mutta kantaaottavuutta siihen on vaikea saada aikaan.
Syyskokous pidettiin tänä vuonna tavanomaista aiemmin, koska Pardian liittyminen Ammattiliitto Prohon edellyttää myös THHL:n piiriyhdistyksiltä päätöksiä Prohon siirtymisestä.
RSS ATOM

TYÖ- JA ELINKEINOHALLINNON HENKILÖSTÖLIITTO                                               toukokuu 2017

___________________________________________________________________________________

TIEDOTE

Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliito on huolissaan maakuntauudistuksesta

 

TE-toimistot lakkautetaan ja työvoimapalvelujen järjestäminen siirtyy vuoden 2019 alusta uusien perustettavien 18 maakunnan järjestämisvastuulle. Samassa yhteydessä myös TE-toimistojen asiantuntijat siirtyvät aluksi maakuntiin ja siitä parin seuraavan vuoden kuluessa kuka minnekin, kenties myös te-palveluita tuottavien yritysten palvelukseen.

Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL ry:n jäsenet ovat huolissaan asiakkaiden tulevaisuudesta ja siitä, miten asiakkaat osaavat valita omaan työllistymistarpeeseensa sopivimman palveluntuottajan vuoden 2019 alusta. Huolta herättää myös se, miten muutos kannetaan vuodenvaihteen 2018 - 2019 yli siten, että asiakkaiden palveluprosessit jatkuvat saumattomasti. Miten käy väliinputoajien tai heikommassa asemassa olevien asiakkaiden, joille yksityiset palveluntuottajat eivät olekaan valmiita tuottamaan räätälöityjä palveluita?

Asiakkaiden tasapuolinen kohtelu vaarassa

THHL:n mielestä on selvää, että virkamiesten katkeamattoman urakkatyön kaltaista työtä eivät yritykset ala talkoohengessä tuottamaan. Yritysten ensisijainen tavoite on voiton tuottaminen, usein myös sen maksimoiminen. On todennäköistä, että palvelujen tuottamiseen syntyy halukkuutta vain tehtävistä, joista tulosta saa kevyellä työmäärällä ja nopeasti. On myös todennäköistä, että haasteellisten asiakasprosessien hoitamiseen tarjokkaita löytyy vähän. Vai löytyykö sitäkään, jos tarkastellaan alueellista kattavuutta? Miten puntaroidaan palveluntuottajien osaaminen ja asiantuntijuus? Miten turvataan asiakkaiden tasapuolinen kohtelu ja tietosuoja palvelujen pirstaloituessa eri palveluntuottajille?

 

THHL:n jäsenistö katsoo, että tämänhetkinen poliittinen tahto on vahvasti lähtenyt kohti tavoitetta, jonka ainoa maali on TE-toimistojen lakkauttaminen ja kyvyttömäksi tuloksentekijäksi osoittaminen. TE-toimistojen henkilöstömäärää on supistettu koko laman ajan - huolimatta siitä, että työttömyys on samaan aikaan koko ajan ollut korkealla.

Ei ole myöskään haluttu kertoa sitä, että vaikka työttömien määrä on vuosia ollut korkealla, on samanaikaisesti työelämään, koulutukseen ym. toimenpiteisiin ohjattu valtavasti työttömiä. Lukujen takana ihmiset ovat pääosin jatkuvasti vaihtuneet. Koko ajan yritykset ovat irtisanoneet isoja määriä väkeään ja työttömiä on tullut lisää. Valitettavasti valumaa pitkäaikaistyöttömyyteen ei ole kyetty halutulla tavalla katkaisemaan. Tähän vähäiset resurssit eivät ole riittäneet.

Viime vuosina on työttömyyden hoidon ohessa TE-toimistoissa vahvasti panostettu yritysyhteistyöhön ja tulokset ovat olleet vähintäänkin hyviä. Yhteydenpitoa on ylläpidetty sekä yrityskäynneillä, puhelimitse että muilla tavoin. Piilotyöpaikkoja on saatu hyvin esille. Nyt, kun vihdoin markkinoiden ja työelämän piristy-mistä on havaittavissa, tarvittaisiin kaikki TE-toimistojen resurssit ja asiantuntijuus asiakkaiden face to face -palveluun ja työpaikkamätsäykseen.

TE-toimistojen resurssit ovat olleet riittämättömät

Asiantuntijaresurssit on ajettu minimiin. Edessä olevat organisaatiomuutokset aiheuttavat sen, että osa resursseista on sidottu erilaisiin uudistusten valmistelutehtäviin tai pilottikokeiluihin. Aiemmin tehdyt muutokset ovat jo aiheuttaneet sen, ettei asiakkaita enää päästä kohtaamaan siten kuin te-henkilöstö sen katsoo tarpeelliseksi. Tästä on annettu palautetta useamman vuoden ajan, mutta valtiotalouden tasapainottamisen ja säästöjen nimissä TE-toimistot eivät ole saaneet tarvitsemiaan lisäresursseja, eivätkä pääsääntöisesti täyttää edes eläkkeelle tai muualle siirtyneiden paikkoja.

Nyt alkaa olla viimeinen hetki havahtua ymmärtämään, mitä te-palveluille on tapahtumassa. On hyvä muistaa, että virkamiestyö on ennen kaikkea myös kansalaisen/asiakkaan turva. Työhallinto tuottaa mahdollisuuksiensa mukaan asiakkaille koko maassa tasavertaista palvelua ja kohtelua virkamiesvastuulla, joka pitää sisällään myös asiakkaan tietosuojan.

Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL ry on huolissaan sekä te-henkilöstön jaksamisestajatkuvassa organisaatiomuutoksessa. Myös henkilöstön työuratulevaisuus huolettaa.

Kaikkien vakavin riski on se, että te-palvelut eriytyvät palvelujen laadun, saatavuuden ja tasavertaisuuden suhteen eri puolilla maata ja erilaisissa asiakastarpeissa, jos te-palveluja ei enää tuoteta virkavastuulla.

 

Lisätietoja:

Eija Tuutti, Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL ry

puheenjohtaja

gsm 0400 95 3610

 

 

 

Lyhyesti THHL ry:stä:

- Työssäolevia jäseniä n. 1 900, pääosin TE-toimistoissa, mutta myös ELY-keskuksissa  ja TEMissä

-  Perustettu v. 1944

-  Palkansaajajärjestö Pardian jäsenjärjestö

 

 

Amattiliitto Pro